top of page

SHIPPING & RETURNS

Shipping Policy

CHERRY  PARIS  ISRAEL  PERSONAL  SHOPPER.

תנאי כללי רכישת קניינות אישית ב CHERRY

CERRY PARIS ISREL

  מהווה אפשרות קניינות אישית של כל מותגי היוקרה בעולם ומאפשרת קניינות אישית ממעצבי העל הגדולים בעולם .

הקניינות מתבצעת לפי בחירה חופשית של הלקוח ומותאם אליו אישית .

ניתן לייבא כל פריט יוקרה כל עוד הוא נמצא במלאי בבוטיקים הנמצאים בפריז .

מדיניות משלוחים והחזרות

      כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר,   בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל  דין, להשתמש באתר.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את התנאי השימוש ולהתעדכן בהם.

 

החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת(.

 

  1. החברה שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם - כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל.

 

  1. מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

 

  1. פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו - במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור (ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור(.

 

  1. עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי  חוק .במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד. (גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח(.

רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר או באמצעות פרטית   , יהיה רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 7 ימי עסקים מיום

קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי נעסקה לפי המועד המאוחר ביניהם .

זיכוי והחזר כספי לאשראי כרוך בעמלת סליקה של עד 5% אחוז מגובה העיסקה

לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי דביט או דיירקט 

הקניינות מתבצעת לפי הזמנה אישית של הלקוח (צבע , דגם, מידה )

לכן יהיה על הלקוח להיות בטוח בדעתו וברכישת המוצר.

הלקוח יהיה רשאי לבצע החלפה או החזרה עבור המוצר  החל מיום עשיית העסקה ועד 7 ימים  עסקים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באופן בפרטי או באמצעות האתר.

החלפת מוצר תתאפשר עבור החלפת דגם , מידה, צבע רצוי או מוצר פגום .

מדיניות זו חלה על פי מדיניות המותגים וניתנת לשינוי על פי מדיניות החזרה של בתי האופנה.

 יתכנו וקיימים מותגים אשר המדיניות החזרות שלהם שונה ועל פי כך לא ניתן לקבל החזר כספי עבור המותג .

ניתן בועוד מועד לבדוק מדיניות החזרות ומשלוחים של כל מותג ומותג באשר הוא דרך צוות האתר

רשימת מותגים אשר לא ניתן לבצע כל החלפה או החזר כספי

CHANEL

CARTIER

PRADA 

VALENTINO 

.

 

 

 

 

.אספקת והובלת המוצרים

 -המוצרים שרכש המשתמש דרך האתר, יסופקו באחת מהדרכים הבאות: • משלוח לכתובת הלקוח – המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת הלקוח .כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ( תוך 3 - 10 ימי עסקים) . בכפוף לזמינות הלקוח כפי שנמסר לחברת השליחויות, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת

 

זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשן  ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת , ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה .18:00

 

להסר ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/אישור החברה כי קיים במלאי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות.

 

הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 14:00 ,או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 

 החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות לכדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון מכס ישראל ועיקובים הנדרשים לבדיקת המוצר ואישור כניסתו לארץ , שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. יתכנו גם עיכובים במסירה בשל תקלה בשרשרת האספקה. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר או ברכישה פרטית .  עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות.

 

בנוסף לאמור בתנאים אלה, גם התקנון של חברת השליחויות או כל גוף אחר שבאמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש

 

אם אישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב – החברה תהא פטורה מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר ללקוח עם אישורו כאמו .מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.

 

אם הלקוח הזמין את המוצר לכתובתו באמצעות שליח, הלקוח יהא רשאי לשנות את אופן השילוח ישירות מול חברת השילוח, החל מהמועד בו התקבלה אצל הלקוח הודעת SMS מחברת השילוח אודות הימצאות המוצר ברשותה .

 

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והינו בנוסף למחיר המוצר. במקרה של החלפת מוצר הלקוח יחוייב בעלויות השילוח הנוספות

במקרה של החלפת מוצר אחרי כניסתו לארץ ותשלומי מיסי יבוא במכס ישראל , החברה אינה אחראית על מדיניות מכס ישראל במקרה של החלפת מוצר ידרש

תשלום מיסים במכס ישראל כמוצר בפני עצמו וכמוצר חדש ויוכלו עליות חוזרות של מיסי יבוא על פי עלות המוצר במכס ישראל ושילוח .

במקרה של ביטול עיסקה לאחר כניסתו של המוצר לארץ , דמי המשלוח ותשלומי המכס ולגופים שונים וצדי ג לא יזוכו בביטול העיסקה 

המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

bottom of page